Giá trị của khóa học online

Điều tiên quyết khi bắt đầu xây dựng khóa học online là bạn phải nắm được mô hình kinh doanh của mình. Nếu không hiểu được nền tảng này, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn sau này.

Khóa học online của bạn không phải là mục tiêu cuối cùng mà nó là một phần của chiến lược rộng hơn. Dù ban đầu chưa có nhiều ý tưởng những hãy lưu ý điều đó.

Ở cấp độ cơ bản, bạn cần hiểu rằng, kiến thức bạn cung cấp trong khóa học chỉ có giá trị tương đối, điều quan trọng học viên cần là sự hỗ trợ và tính trách nhiệm, cam kết của giảng viên.

Do đó, giá trị ở khóa học nằm ở kết quả của người học từ sự hỗ trợ và tinh thần cam kết của bạn.