Mỗi khóa học online nên chia thành nhiều bài học nhỏ, mỗi bài học nhỏ cần được thiết kế, biên tập phù hợp để đáp ứng nhu cầu của người học.

Mỗi bài học nên có các phần sau đây:

  1. Video hướng dẫn chi tiết
  2. Tóm tắt chủ điểm chính
  3. Câu hỏi ôn tập
  4. Thảo luận nhóm
  5. Hỗ trợ

Tham khảo web Elearning của chúng tôi tại đây!

Nếu bạn muốn xây dựng khóa học online và đang có những thắc mắc chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: help@studio.edu.vn

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!